Central Europe during World War I. 1914.

Scroll down to view map.

EN World War I (in the 20s and 30s called "the great war") – an armed conflict from 28 July 1914 to 11 November 1918 between the Allies: Great Britain, France, Russia, Serbia, Japan, Italy (from 1915) and the United States (since 1917) and the Central Powers: Austria-Hungary and Germany, supported by Turkey and Bulgaria. It was the largest armed conflict on the European continent since the Napoleonic Wars. By the end of the war, four major imperial powers—the German, Russian, Austro-Hungarian and Ottoman empires – ceased to exist. The successor states of the former two lost substantial territory, while the latter two were dismantled. The maps of Europe were redrawn, with several independent nations restored or created For the first time in history it uses chemical weapons, planes, submarines, tanks and trucks. Wikipedia.

Compare historic map to google map. Use opacity slider.

Title: Mapa szczegółowa Europy Środkowej. Teren wojny europejskiej. Publisher: J.M. Bazewicz. Place of publisching: Poland, Warsaw Date: 1914. Language: polish Description: 92x64cm, scale 1:2500000. Central meridian: Greenwich. On left – fortifications list.


PL I wojna światowa (w latach 20. i 30. XX wieku nazywana „wielką wojną”) – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, zakończony klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych. Była zderzeniem XX-wiecznej techniki z XIX-wieczną strategią i taktyką. Po raz pierwszy w historii zastosowano w niej broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi i samochody ciężarowe. Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Mapa szczegółowa Europy Środkowej. Teren wojny europejskiej. Wydawca: J.M. Bazewicz. Miejsce wydania: Polska, Warszawa Data: 1914. Język: polski Opis: 92x64cm, skala ok. 1:2500000. Południk zerowy Greenwich. Po lewej stronie lista fortec.


 

Warsaw uprising. 1 August - 3 October 1944.
Normandy landings. D-day. 1944.


Leave a Reply

*