Exploration of New Holland (Australia). 1814.

Scroll down to view map.

EN Maps can be georeferenced 1) to the grid lines if available or 2) to the ground with control points. Usually, when use first method and if map don't match to the ground, I try second. This time decided to use grid lines (with small modification) to show how the 19th century cartographer thought Australia looks like. In fact not Australia, because the first Europeans who began to explore the coasts were Dutch and they named continent New Holland. This name was used to the mid-19th century (and to the end 19th century in Netherlands). Colors on map indicates the coasts discovered by England (beige), France (green) and Netherlands (orange). Wikipedia.

Compare historic map to google map. Use opacity slider.

Title: Karte Von Neu Holland nach den neuesten Entdeckungen Author: Friedrich Ludwig Lindner. Publisher: im Verlage des Geograph. Instituts. Place of publisching: Weimar Date: 1814 Language: german Description: scale 1:11 000 000, the lack of scale, 1 map: copperplate, color. manually, 34×43 cm; Relief by mounds; Prime Meridian Ferro.


PL Mapę można skalibrować 1) do linii siatki jeśli jest na mapie lub 2) "do ziemi" na podstawie punktów kontrolnych. Jeśli kalibracja z siatki powoduje, że mapa nie jest idealnie dopasowana, to zazwyczaj wykorzystuję drugą opcję, w której mapę się niejako na siłę naciąga (na wybrzeża w tym wypadku). Uznałem jednak, że tutaj lepsza będzie mapa skalibrowana z siatki (z małą modyfikacją) aby pokazać jak w XIX wieku kartograf widział kształt Australii. Nie powinienem jednak pisać o Australii, gdyż pierwszymi Europejczykami, którzy zaczęli badać wybrzeża kontynentu byli Holendrzy, którzy używali nazwy Nowa Holandia. Zresztą nie tylko oni. Nazwę tę stosowano do połowy XIX wieku (a w samej Holandii do końca XIX wieku). Kolorami na mapie oznaczono wybrzeża, które badali Anglicy (beżowy), Francuzi (zielony) i Holendrzy (pomarańczowy). Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Karte Von Neu Holland nach den neuesten Entdeckungen. Autor: Friedrich Ludwig Lindner. Wydawca: im Verlage des Geograph. Instituts. Miejsce wydania: Weimar Data: 1814 Język: niemiecki Opis: skala 1:11 000 000, brak podziałki; 1 mapa: miedzior., kolor. ręcznię ; 34×43 cm; Rzeźba terenu przedst. metodą kopczykową; Południk zerowy Ferro.

 

 

 

Aerial map of New York (Manhattan, Bronx). 1921.
Iran and Turan or Persien, Afghanistan, Baluchistan, Turkestan. 1875.


Leave a Reply

*